Skip to main content

Vechtdalkunstenaar worden

Een uitzonderlijke status is er voor de kunstenaar.
Hieronder lees je wat de voordelen, de rechten en de plichten zijn en hoe de toelating is geregeld.

Een Vechtdalkunstenaar mag:

• gratis deelnemen aan alle door Vechtdalkunsten georganiseerde activiteiten;
• eigen werk plaatsen op de website van Stichting Vechtdalkunsten met een link naar de eigen website; hiervoor aanleveren: een tekst met maximaal 60 woorden, en minimaal 4 en maximaal 15 foto’s aan van zijn/haar werk.
• deelnemen aan een Vechtdalkunsten avond die twee maal per jaar word gehouden.
• uitnodigingen ontvangen voor externe expositiemogelijkheden.

Ook ontvang je vier keer per jaar onze digitale nieuwsbrief en neem je deel aan een netwerk van kunstenaars met de mogelijkheid tot samenwerking en reflectie.

Een Vechtdalkunstenaar wordt verondersteld:

• zich actief op te stellen in projecten van de stichting;
• te voldoen aan zijn/haar jaarlijkse vriendschapsbijdrage van € 32,50;
• komt toezeggingen van deelname na; indien hij/zij in gebreke blijft en dit financiële consequenties heeft, zal het bestuur dit bij hem/haar terugvorderen.
• woont in het Overijsselse Vechtdal of is eraan gerelateerd.

Toelatingsprocedure Vechtdalkunstenaar
st. Vechtdalkunsten kent een toelatingsprocedure met toetsing door een commissie voor nieuwe kunstenaars. Bij de beoordeling geldt als belangrijkste regel dat een nieuw lid met zijn werk het artistieke niveau van de stichting dient te verrijken en/of te bestendigen. Toetsingscriteria zijn:

•    zeggingskracht, impact van het werk;
•    kwaliteit van de toepassing van materiaal, techniek en/of apparatuur;
•    aanwezigheid van visie, originaliteit en eigenheid;
•    wat kan de kandidaat betekenen voor Vechtdalkunsten*.

*Te denken valt aan bijvoorbeeld: toetreden tot één van de werkgroepen, bestuur of het oppakken van een bestuurstaak of klussen  ten gevolge van één van onze activiteiten.

Werk wordt beoordeeld aan de hand van  bovenstaande toetsingsitems, tenminste 3 items dienen positief beoordeeld te worden.

Na aanmelding bij de secretaris via onderstaand formulier wordt het volgende in gang gezet:

  • De secretaris stelt het bestuur en de toelatingscommissie op de hoogte van de aanmelding.
  • De kandidaat wordt uitgenodigd tenminste 5 werkstukken aan de toelatingscommissie te tonen en een werkstuk als ‘discussiestuk’ waarover inhoudelijke vragen gesteld kunnen worden.
  • Op basis van professioneel inzicht bepaalt de toelatingscommissie of een kandidaat wel of niet wordt geïnviteerd.
  • De toelatingscommissie kan de kandidaat in zijn atelier bezoeken.
  • In een besloten setting stemt de toelatingscommissie over de toelating van een kandidaat. Als 2/3 van de toelatingscommissie vóór stemt wordt de kandidaat toegelaten.
  • Het bestuur neemt de voordracht over, waarna de secretaris de kandidaat op de hoogte stelt van het bestuursbesluit.
  • De kandidaat kan in beroep gaan tegen dit besluit. Dit beroep wordt voorzien van een duidelijke motivatie. Gegronde motieven voor herziening kunnen bijvoorbeeld zijn: eerdere exposites, erkenningen door derde partijen, gewonnen prijzen.
  • Bij beroep handelt het bestuur het bezwaarschrift af en stemt hierover nog een keer.
  • Na betaling factuur is toetreding definitief.

Aanmeldingsformulier Vechtdalkunstenaar worden

Uw naam a.u.b.
Vul de naam de straat in a.u.b.
De postcode a.u.b.
De naam van de plaats a.u.b.
Ongeldige invoer
Email-adres onjuist
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer