Skip to main content

Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter
Vacature
voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Vicevoorzitter
Johan van der Linde

06-23491908

vicevoorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris
Hélène Dirkse

06-46410209

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester
Vacature
PR
Vacature

Werkgroepen

Projectleider Kijk op Kunst
Fred van Lint en Bard Peskens
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Ommer Kunst Weekend
Jentske Schaap
kunstweekend@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre
Azat Malikov
montmartre@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Panelenpad
Luuk Vogelzang
panelenroute@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kunst onder de Wieken
Helèné Dirkse
kunstonderdewieken@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2023-2027

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Activiteiten
Momenteel organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

  • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
  • Het Panelenpad door centrum van Ommen
  • Het Ommer Kunst Weekend binnen de gemeentegrens van Ommen
  • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
  • Kunst onder de Wieken, eigen expo en ontmoetingsruimte in molen De Konijnbelt

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers. Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat. Op deze manier ontstaat er reuring in de stad. Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca. 

Molen De Konijnenbelt. - Kunst onder de Wieken

Sinds 2022 maakt de Stichting gebruik van de benedenverdieping van molen De Konijnbelt. Een fantastische locatie om kunstenaars te laten exposeren en elkaar te ontmoeten. Van mei tot oktober zijn daar maandelijks wisselend exposities van eigen kunstenaars en gast exposanten.

Dit platform willen we verder uitbreiden en benutten. Bijvoorbeeld als basis voor de andere activiteiten (bijvoorbeeld overzichtsexpo voor het Ommer Kunst Weekend.)

Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Vechtdalkunsten 2022

Kunst onder de Wieken

Onze nieuwste loot aan de Vechtdalkunsten-boom wordt georganiseerd in Molen De Konijnbelt in Ommen. In mei is deze expositie- en ontmoetingsgelegenheid tot onze beschikking gekomen. Na het nodige opknapwerk is op 1 juli de eerste expositie geopend door burgemeester Vroomen. Later in de zomer is er een 2de expositie geopend. Het eerste jaar (van juli tot en met september) hebben we 920 bezoekers in de molen mogen ontvangen. Een geweldig succes.

Ook Vechtdalkunstenaars wisten de molen te vinden. Bij de beide expositie-openingen zijn 30 tot 40 Vechtdalkunstenaars -en vrienden aanwezig geweest. Velen weten de molen ook gedurende de andere weekenden te vinden voor een kopje thee of koffie. Daarmee is de molen niet alleen onze expositieruimte geworden, maar ook onze ontmoetingsplek, daar waar velen naar verlangden.

Kijk op Kunst
Van 2 t/m 23 oktober zijn de etalages en winkels in het centrum van Ommen met kunst verrijkt. Dit jaar hebben 19 kunstenaars in 33 winkels hun werk geëxposeerd en dit heeft tot mooie combinaties van kunst en commercie geleid.

Montmartre
De Montmartre dagen in het voorjaar en zomer zijn doorgegaan. We zien wel een afname van deelnemende kunstenaars, en bezoekers. Ook de bereidheid van mensen om deel te nemen aan de organisatie van MM neemt af. Dat wordt een uitdaging in 2023.

Panelenpad
In het centrum van Ommen hangen 29 beschilderde panelen, samen vormen zij het “Panelenpad”.  Er was ook dit jaar weer veel belangstelling voor. Inmiddels is er officieel toestemming van de meeste pandeigenaren waar een paneel op de muur hangt. Een fijne stap voor Vechtdalkunsten. Van de enkelen die niet reageren, op meerdere verzoeken, gaan we van hun stilzwijgende goedkeuring uit.

Ommer Kunst Weekend
Ommer Kunst Weekend in het weekend in het laatste weekend van augustus was een succes. Ten noorden en ten zuiden van de Vecht waren 14 kunstpunten ingericht door de deelnemende kunstenaars, inclusief 3 galeries. Voor dit weekend is een A5 flyer met de deelnemende kunstenaars samengesteld. Dit werkte goed.

Jaarlijkse Kunstenaarsavond
In april en oktober vonden de kunstenaarsavonden plaats en er was een goede opkomst. De eerste avond als start van het nieuwe seizoen, de tweede als afsluiting. De kunstenaars namen kunstwerken mee en uitleg gegeven hoe en waarom hun kunstwerk tot stand is gekomen. Het was heel plezierig en een interessant kijkje in de keuken van de kunstenaars. Er kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Onder meer de grote behoefte door alle aanwezige kunstenaars aan een eigen centrum en ontmoetingsplek/galerie. Inmiddels is dat gerealiseerd middels molen De Konijnenbelt/Kunst onder de Wieken.

Sponsoring

Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

Financieel in het kort

De boekhouding over 2022 is overgebracht naar het online-boekhoudpakket e-boekhouden. Naar volle tevredenheid. Daarbij zijn er aanpassingen gedaan aan verschillende grootboeknummers.

De cijfers over 2022 komen veelal overeen met het budget. De enige extra uitgaven zijn gemaakt voor Kunst onder de Wieken. Een groot deel van de inboedel is overgenomen van de vorige eigenaren. Ook is er gebudgetteerd geld uitgegeven aan een flinke opknapbeurt van deze inboedel. Dit is ten laste gegaan van het Eigen Vermogen.

Februari 2023

Jaarplan

Jaarplan 2023 Stichting Vechtdalkunsten

Sinds 2022 maakt st. Vechtdalkunsten (SVK) gebruik van molen De Konijnenbelt. Hier kunnen onze (gast)kunstenaars exposeren en elkaar ontmoeten.

Projecten
De (jaarlijkse) projecten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn:

  • Panelenpad
  • Kijk op Kunst
  • Ommer Kunst Weekend
  • Montmartre
  • Kunst onder de Wieken

Projecten in detail

Panelenpad
Een doorlopend project is het Panelenpad, dat altijd te bezichtigen is. Na de laatste vernieuwingsronde in 2020 hangen er 29 panelen in het centrum van Ommen.
Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda. Er zal weer een oproep worden gedaan aan de bij de Stichting aangesloten kunstenaars om een paneel te ontwerpen en (na toetsing) te maken.
Daarnaast wordt er steeds gezocht naar nieuwe plekken met bijbehorende toestemming van de eigenaar om de panelen op te hangen. Er is een routeboekje beschikbaar, dat vernieuwd zal worden met de komst van nieuwe panelen. Dit boekje zal in de loop van dit jaar en 2024 vervangen worden door een kleine flyer met plattegrond en een link naar onze website waarop alle informatie over de werken en makers ervan te vinden is.

Kijk op Kunst
Voor de 18de keer zal in de herfstvakantie van 2023 gedurende drie weken het evenement Kijk op Kunst plaatsvinden. Etalages van vele ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars. We gaan proberen de kwaliteit van de presentaties te verbeteren door ondersteuning te vinden voor de styling van de etalages. Tevens is het aantal locatie en exposanten teruggebracht zodat we voor kwaliteit in plaats van kwaliteit kunnen gaan.

Ommer Kunst Weekend (voorheen Kunstroute Ommen)
Ook in 2023 zal er weer een Ommer Kunst Weekend worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met kunstpunten ten noorden en ten zuiden van de Vecht. Voor dit weekend wordt in ‘onze’ molen een overzichtstentoonstelling ingericht

Montmartre
In juni, juli en augustus zullen er weer de Montmartre dagen georganiseerd worden. Rond de kerk op het Kerkplein in Ommen Centrum kunnen mensen langs verschillende kunstenaars die aan het werk zijn en voltooid werk laten zien.

Sinds ‘Corona’ loopt de animo van kunstenaars hiervoor echter terug. Dat ligt ook aan het feit dat er geen mensen voor de werkgroep te vinden zijn.

Mocht dit in 2023 ook het geval dan wordt overwogen om in 2024 deze activiteit (tijdelijk) te stoppen.

Molen De Konijnenbelt – Kunst onder de wieken

Ook in 2023 kunnen we Vechtdalkunstenaars de expositie gelegenheid geven in deze mooie molen. Van mei tot oktober zijn daar maandelijks wisselend exposities van eigen kunstenaars en gast exposanten.

Elke expo wordt geopend en geeft gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daar werd in 2022 al volop gebruik van gemaakt. Daarop hopen we weer in 2023.

Bestuur

Een punt van aandacht. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden voor de verschillende bestuursfuncties. Dit jaar worden de functies van penningmeester en voorzitter vacant. Door middel van rondvragen, benoemen in nieuwsbrieven en emails en adverteren, wordt geprobeerd mensen warm te maken voor het plaats nemen in het bestuur. Het organiseren van werkgroepen lijkt wat makkelijker te gaan, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Mensen willen wel kleine taken op zich nemen, maar geen structurele. Mocht het blijken dat werkgroepen niet tot stand kunnen komen, dan wordt overwogen om de activiteit te annuleren.

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een kunstzinnig 2023!

Ommen, februari 2023