Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Leebeek

06-27000384

voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris
Hélène Dirkse

06-46410209

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester
Ton Beumer

06-30007050

penningmeester@vechtdalkunsten.nl
PR
Vacature

Werkgroepen

Projectleider Kijk op Kunst
Hélène Dirkse
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Ommer Kunst Weekend
Vacature
kunstweekend@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre
Rieta van Capelle
montmartre@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Panelenpad
Luuk Vogelzang
panelenroute@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2022-2027

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

  • 3-4 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
  • Het Panelenpad door centrum van Ommen
  • Het Ommer Kunst Weekend binnen de gemeentegrens van Ommen
  • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers. Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienstdoet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.

 

Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Vechtdalkunsten 2021

Wegens de Corona pandemie zijn enkele activiteiten geannuleerd.

De onderdelen die door konden gaan waren Het Ommer Kunstweekend en Kijk op Kunst.

Kijk op Kunst
Van 2 t/m 23 oktober zijn de etalages en winkels in het centrum van Ommen met kunst verrijkt. Dit jaar hebben 19 kunstenaars in 33 winkels hun werk geëxposeerd en dit heeft tot mooie combinaties van kunst en commercie geleid. Door onderbezetting van de werkgroep werd er dit jaar geen jury gevormd.

Montmartre
De Montmartre dagen in het voorjaar werden geannuleerd.

Panelenpad
In het centrum van Ommen hangen 29 beschilderde panelen, samen vormen zij het “Panelenpad”.  Er was ook dit jaar weer veel belangstelling voor.

Ommer Kunst Weekend
Ommer Kunst Weekend in het weekend van 27 en 28 augustus was een succes. Ten noorden en ten zuiden van de Vecht waren 12 kunstpunten ingericht door de deelnemende kunstenaars, inclusief 3 galeries .  Voor dit weekend is een A4 brochure met de deelnemende kunstenaars samengesteld. Dit werkte goed.

Jaarlijkse Kunstenaarsavond
Op 29 oktober vond de avond plaats en er was een goede opkomst. De kunstenaars hebben op verzoek van SVK kunstwerken meegebracht en uitleg gegeven hoe en waarom hun kunstwerk tot stand is gekomen. Het was heel plezierig en een interessant kijkje in de keuken van de kunstenaars. Er kwamen verschillende onderwerpen ter sprake. Onder meer de grote behoefte door alle aanwezige kunstenaars aan een eigen centrum en ontmoetingsplek/galerie. Verdere details stond in het verslag dat iedere kunstenaar heeft ontvangen.

Sponsoring, vrienden en subsidies

Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

Financieel in het kort

De Gemeente Ommen heeft in 2019 een  structurele subsidie verleend voor het project Montmartre ten bedrage van € 750 voor een periode van maximaal 5 jaar.  Er is subsidie aangevraagd voor Kijk op Kunst van € 750. Dit is door de gemeente  toegekend.

Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2021 hebben zich weer nieuwe Vrienden aangemeld. Helaas hebben zich ook enige vrienden en kunstenaars afgemeld. Per 31-12-2021 staat het aantal Vrienden op 103 waarvan 72 kunstenaars.  De minimale bijdrage was €15,00 per jaar.

Van kunstwerken van vijf bij SVK aangesloten kunstenaars zijn ansichtkaarten gemaakt.  De set van 5 kaarten worden aan nieuwe (Kunstenaar)Vrienden van de Stichting toegestuurd als blijk van dank en waardering voor hun steun. Ook worden de kaarten te koop aangeboden voor €5 per set van 5 kaarten/enveloppen, de opbrengst komt ten goede aan de projecten van SVK. 

Jaarplan

Jaarplan 2022 Stichting Vechtdalkunsten

Plannen 2022

In 2020 en 2021 werden een flink aantal activiteiten afgelast vanwege de Corona pandemie. Op het moment van dit schrijven ziet het er gunstiger uit.

Projecten
Een doorlopend project is het Panelenpad, dat altijd te bezichtigen is.

De jaarlijkse projecten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn:

  • Kijk op Kunst
  • Ommer Kunst Weekend
  • Montmartre

Alle activiteiten onder voorbehoud van de Coronamaatregelen.

Deelname aan CSI Ommen is gestopt.
Een centraal ateliergebouw t.b.v. onze kunstenaars en hun exposities is nog steeds een lang gekoesterde wens. Tot die tijd worden alternatieven onderzocht. 

Projecten in detail

Panelenpad
Na een vernieuwingsronde in 2019 en 2020 hangen er nu 29 panelen in het centrum van Ommen.
Een belangrijke actiepunt voor 2021/2022 wordt het officieel en formeel verkrijgen van toestemming van de pandeigenaren om panelen aan hun gevels op te mogen hangen. Er zijn al een aantal toestemmingen gegeven.

Ook voor dit jaar staat vernieuwing/vervanging van oude panelen op de agenda.  Er zal weer een oproep worden gedaan aan de bij de Stichting aangesloten kunstenaars om een paneel te ontwerpen en (na toetsing) te maken.
Ook wordt er nog steeds gezocht naar nieuwe plekken met bijbehorende toestemming van de eigenaar om de panelen op te hangen.  Er is een routeboekje beschikbaar, dat vernieuwd zal worden met de komst van nieuwe panelen. Tijdelijk wordt een nieuwe gedrukt omdat de oude voorraad op is.

Kijk op Kunst
Voor de 17de keer zal in de herfstvakantie van 2021 gedurende drie weken het evenement Kijk op Kunst plaatsvinden. Etalages van nagenoeg alle ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars. De verlenging met 1 week vanwege de Duitse herfstvakantie zal ook in 2022 het geval zijn.  Ook zal dit jaar weer een juryprijs worden uitgereikt voor de meest aansprekende combinatie van kunst/winkelwaren. We gaan proberen de kwaliteit van de presentaties te verbeteren door ondersteuning te vinden voor de styling van de etalages.

Ommer Kunst Weekend (voorheen Kunstroute Ommen)
Ook in 2022 zal er weer een Ommer Kunst Weekend worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met kunstpunten ten noorden en ten zuiden van de Vecht.

Montmartre
In juni, juli en augustus zullen er weer de populaire Montmartre dagen georganiseerd worden. Rond de kerk op het Kerkplein in Ommen Centrum kunnen mensen langs verschillende kunstenaars die aan het werk zijn en voltooid werk laten zien.

Uiteraard is het doorgaan van bovengenoemde projecten afhankelijk van de situatie rond Corona.

Eigen centrum
Eind 2021 deed zich een kans en gelegenheid voor op een eigen galerie in het centrum van Ommen. Helaas is op moment van dit schrijven duidelijk geworden dat het niet haalbaar blijkt te zijn. We gaan verder zoeken en kijken naar mogelijkheden voor een ontmoetings/workshopruimte annex galerie.

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een kunstzinnig 2021!

Ommen, februari 2022

 

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2022 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign