facebook 08

nieuws

 

Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2018

 
Omschrijving Baten   Lasten   Saldo  
             
Panelenpad -   -   -  
Panelenpad Het Laar -   53,00   -53,00  
Kijk op Kunst 799,00   930,08   -131,08  
Montmartre 757,60   583,43   174,17  
Pop-up gallery 399,15   362,21   36,94  
Kunstroute 2.170,00   2.601,64   -431,64  
CSI Ommen     690,77   -690,77  
Vrienden 2.102,50       2.102,50  
Website -   765,56   -765,56  
Donaties, sponsoring, prijzen etc. 1.571,02       1.571,02  
Bankkosten     120,33   -120,33  
Organisatiekosten     919,90   -919,90  
             
Saldo  € 7.799,27    € 7.026,92    € 772,35  
             
             

 

Balans

             
Banksaldo 31 dec. '18         € 12.020,94  
             
 Eigen vermogen 1 januari         7.968,59  
 Resultaat staat van baten en lasten         772,35  
Voorschotten gemeente          3.280,00  
         
12.020,94
 
             
Voorschotten gemeente betreft ontvangen subsidie inzake panelenpad uit 2017 die in 2019 wordt ingezet